หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
 
HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  นายศัตคุณ นิลสนธิ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล  
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.สระทะเล
  " สระทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร
  วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ ก้าวไกลการศึกษา
  แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
  วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี
  สามัคคีในชุมชน "  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
  พัฒนาการคมนาคม
  พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนประชาชน มีสุขภาวะที่ดี
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
อนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน
  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-278-159
 
LINK
   
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  โทรศัพท์ : 056-278-159
  โทรสาร : 056-278-159
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
  จำนวนผู้เข้าชม 27,194,546 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10