หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ขอเชิญชวนทำความดีเพื่อพ่อ ***เลิกดื่ม***เลิกขับเร็ว***ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย***
 
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมือง
    การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 
 
 
       
    แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมใน การบริหารจัดการท้องถิ่น
    แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ :: 056-278-159 โทรสาร :: 056-278-159 จำนวนผู้เข้าชม 3,772,400 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
NAXsolution.com