หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การกำหนดส่วนการศึกษา [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มอบหมายหน้าที่การงาน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การกำหนดส่วนการศึกษา [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การกำหนดงานกองช่าง [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การกำหนดงานกองคลัง [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การกำหนดงานสำนักปลัด [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง แต่ละส่วนราชการปฎิบัติหน้าที่ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
หนังสือส่งแผนอัตรากำลัง [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2