หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
 
HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ยินดีต้อนรับ
  ข่าวสาร
 

 
กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวสระทะเล  
 

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล นำโดยนางธนิดา ปัญญานพกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ร่วมกับวัฒนธรรมตำบลสระทะเล บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลสระทะเล จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว ตำบลสระทะเล  ณ แปลงนาสาธิต องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายรณกรณ์ เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 16.42 น. โดย คุณ วริสา มั่นทอง

ผู้เข้าชม 179 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/254

ลำดับภาพที่ 2/254

ลำดับภาพที่ 3/254

ลำดับภาพที่ 4/254

ลำดับภาพที่ 5/254

ลำดับภาพที่ 6/254

ลำดับภาพที่ 7/254

ลำดับภาพที่ 8/254

ลำดับภาพที่ 9/254

ลำดับภาพที่ 10/254

ลำดับภาพที่ 11/254

ลำดับภาพที่ 12/254

ลำดับภาพที่ 13/254

ลำดับภาพที่ 14/254

ลำดับภาพที่ 15/254

ลำดับภาพที่ 16/254

ลำดับภาพที่ 17/254

ลำดับภาพที่ 18/254

ลำดับภาพที่ 19/254

ลำดับภาพที่ 20/254

ลำดับภาพที่ 21/254

ลำดับภาพที่ 22/254

ลำดับภาพที่ 23/254

ลำดับภาพที่ 24/254

ลำดับภาพที่ 25/254

ลำดับภาพที่ 26/254

ลำดับภาพที่ 27/254

ลำดับภาพที่ 28/254

ลำดับภาพที่ 29/254

ลำดับภาพที่ 30/254

ลำดับภาพที่ 31/254

ลำดับภาพที่ 32/254

ลำดับภาพที่ 33/254

ลำดับภาพที่ 34/254

ลำดับภาพที่ 35/254

ลำดับภาพที่ 36/254

ลำดับภาพที่ 37/254

ลำดับภาพที่ 38/254

ลำดับภาพที่ 39/254

ลำดับภาพที่ 40/254

ลำดับภาพที่ 41/254

ลำดับภาพที่ 42/254

ลำดับภาพที่ 43/254

ลำดับภาพที่ 44/254

ลำดับภาพที่ 45/254

ลำดับภาพที่ 46/254

ลำดับภาพที่ 47/254

ลำดับภาพที่ 48/254

ลำดับภาพที่ 49/254

ลำดับภาพที่ 50/254

ลำดับภาพที่ 51/254

ลำดับภาพที่ 52/254

ลำดับภาพที่ 53/254

ลำดับภาพที่ 54/254

ลำดับภาพที่ 55/254

ลำดับภาพที่ 56/254

ลำดับภาพที่ 57/254

ลำดับภาพที่ 58/254

ลำดับภาพที่ 59/254

ลำดับภาพที่ 60/254

ลำดับภาพที่ 61/254

ลำดับภาพที่ 62/254

ลำดับภาพที่ 63/254

ลำดับภาพที่ 64/254

ลำดับภาพที่ 65/254

ลำดับภาพที่ 66/254

ลำดับภาพที่ 67/254

ลำดับภาพที่ 68/254

ลำดับภาพที่ 69/254

ลำดับภาพที่ 70/254

ลำดับภาพที่ 71/254

ลำดับภาพที่ 72/254

ลำดับภาพที่ 73/254

ลำดับภาพที่ 74/254

ลำดับภาพที่ 75/254

ลำดับภาพที่ 76/254

ลำดับภาพที่ 77/254

ลำดับภาพที่ 78/254

ลำดับภาพที่ 79/254

ลำดับภาพที่ 80/254

ลำดับภาพที่ 81/254

ลำดับภาพที่ 82/254

ลำดับภาพที่ 83/254

ลำดับภาพที่ 84/254

ลำดับภาพที่ 85/254

ลำดับภาพที่ 86/254

ลำดับภาพที่ 87/254

ลำดับภาพที่ 88/254

ลำดับภาพที่ 89/254

ลำดับภาพที่ 90/254

ลำดับภาพที่ 91/254

ลำดับภาพที่ 92/254

ลำดับภาพที่ 93/254

ลำดับภาพที่ 94/254

ลำดับภาพที่ 95/254

ลำดับภาพที่ 96/254

ลำดับภาพที่ 97/254

ลำดับภาพที่ 98/254

ลำดับภาพที่ 99/254

ลำดับภาพที่ 100/254

ลำดับภาพที่ 101/254

ลำดับภาพที่ 102/254

ลำดับภาพที่ 103/254

ลำดับภาพที่ 104/254

ลำดับภาพที่ 105/254

ลำดับภาพที่ 106/254

ลำดับภาพที่ 107/254

ลำดับภาพที่ 108/254

ลำดับภาพที่ 109/254

ลำดับภาพที่ 110/254

ลำดับภาพที่ 111/254

ลำดับภาพที่ 112/254

ลำดับภาพที่ 113/254

ลำดับภาพที่ 114/254

ลำดับภาพที่ 115/254

ลำดับภาพที่ 116/254

ลำดับภาพที่ 117/254

ลำดับภาพที่ 118/254

ลำดับภาพที่ 119/254

ลำดับภาพที่ 120/254

ลำดับภาพที่ 121/254

ลำดับภาพที่ 122/254

ลำดับภาพที่ 123/254

ลำดับภาพที่ 124/254

ลำดับภาพที่ 125/254

ลำดับภาพที่ 126/254

ลำดับภาพที่ 127/254

ลำดับภาพที่ 128/254

ลำดับภาพที่ 129/254

ลำดับภาพที่ 130/254

ลำดับภาพที่ 131/254

ลำดับภาพที่ 132/254

ลำดับภาพที่ 133/254

ลำดับภาพที่ 134/254

ลำดับภาพที่ 135/254

ลำดับภาพที่ 136/254

ลำดับภาพที่ 137/254

ลำดับภาพที่ 138/254

ลำดับภาพที่ 139/254

ลำดับภาพที่ 140/254

ลำดับภาพที่ 141/254

ลำดับภาพที่ 142/254

ลำดับภาพที่ 143/254

ลำดับภาพที่ 144/254

ลำดับภาพที่ 145/254

ลำดับภาพที่ 146/254

ลำดับภาพที่ 147/254

ลำดับภาพที่ 148/254

ลำดับภาพที่ 149/254

ลำดับภาพที่ 150/254

ลำดับภาพที่ 151/254

ลำดับภาพที่ 152/254

ลำดับภาพที่ 153/254

ลำดับภาพที่ 154/254

ลำดับภาพที่ 155/254

ลำดับภาพที่ 156/254

ลำดับภาพที่ 157/254

ลำดับภาพที่ 158/254

ลำดับภาพที่ 159/254

ลำดับภาพที่ 160/254

ลำดับภาพที่ 161/254

ลำดับภาพที่ 162/254

ลำดับภาพที่ 163/254

ลำดับภาพที่ 164/254

ลำดับภาพที่ 165/254

ลำดับภาพที่ 166/254

ลำดับภาพที่ 167/254

ลำดับภาพที่ 168/254

ลำดับภาพที่ 169/254

ลำดับภาพที่ 170/254

ลำดับภาพที่ 171/254

ลำดับภาพที่ 172/254

ลำดับภาพที่ 173/254

ลำดับภาพที่ 174/254

ลำดับภาพที่ 175/254

ลำดับภาพที่ 176/254

ลำดับภาพที่ 177/254

ลำดับภาพที่ 178/254

ลำดับภาพที่ 179/254

ลำดับภาพที่ 180/254

ลำดับภาพที่ 181/254

ลำดับภาพที่ 182/254

ลำดับภาพที่ 183/254

ลำดับภาพที่ 184/254

ลำดับภาพที่ 185/254

ลำดับภาพที่ 186/254

ลำดับภาพที่ 187/254

ลำดับภาพที่ 188/254

ลำดับภาพที่ 189/254

ลำดับภาพที่ 190/254

ลำดับภาพที่ 191/254

ลำดับภาพที่ 192/254

ลำดับภาพที่ 193/254

ลำดับภาพที่ 194/254

ลำดับภาพที่ 195/254

ลำดับภาพที่ 196/254

ลำดับภาพที่ 197/254

ลำดับภาพที่ 198/254

ลำดับภาพที่ 199/254

ลำดับภาพที่ 200/254

ลำดับภาพที่ 201/254

ลำดับภาพที่ 202/254

ลำดับภาพที่ 203/254

ลำดับภาพที่ 204/254

ลำดับภาพที่ 205/254

ลำดับภาพที่ 206/254

ลำดับภาพที่ 207/254

ลำดับภาพที่ 208/254

ลำดับภาพที่ 209/254

ลำดับภาพที่ 210/254

ลำดับภาพที่ 211/254

ลำดับภาพที่ 212/254

ลำดับภาพที่ 213/254

ลำดับภาพที่ 214/254

ลำดับภาพที่ 215/254

ลำดับภาพที่ 216/254

ลำดับภาพที่ 217/254

ลำดับภาพที่ 218/254

ลำดับภาพที่ 219/254

ลำดับภาพที่ 220/254

ลำดับภาพที่ 221/254

ลำดับภาพที่ 222/254

ลำดับภาพที่ 223/254

ลำดับภาพที่ 224/254

ลำดับภาพที่ 225/254

ลำดับภาพที่ 226/254

ลำดับภาพที่ 227/254

ลำดับภาพที่ 228/254

ลำดับภาพที่ 229/254

ลำดับภาพที่ 230/254

ลำดับภาพที่ 231/254

ลำดับภาพที่ 232/254

ลำดับภาพที่ 233/254

ลำดับภาพที่ 234/254

ลำดับภาพที่ 235/254

ลำดับภาพที่ 236/254

ลำดับภาพที่ 237/254

ลำดับภาพที่ 238/254

ลำดับภาพที่ 239/254

ลำดับภาพที่ 240/254

ลำดับภาพที่ 241/254

ลำดับภาพที่ 242/254

ลำดับภาพที่ 243/254

ลำดับภาพที่ 244/254

ลำดับภาพที่ 245/254

ลำดับภาพที่ 246/254

ลำดับภาพที่ 247/254

ลำดับภาพที่ 248/254

ลำดับภาพที่ 249/254

ลำดับภาพที่ 250/254

ลำดับภาพที่ 251/254

ลำดับภาพที่ 252/254

ลำดับภาพที่ 253/254

ลำดับภาพที่ 254/254
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-278-159
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  โทรศัพท์ : 056-278-159
  โทรสาร : 056-278-159
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
  จำนวนผู้เข้าชม 17,377,296 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10