หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร วัฒนธรรมยิ่งใหญ่
ก้าวไกลการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคีในชุมชน
วิสัยทัศน์ อบต.สระทะเล
นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
หลวงพ่อเทศศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวนาปี
การละเล่นพื้นบ้านชั้นดีเลิศ ต้นกำเนิดเต้นกำรำเคียว
คำขวัญประจำตำบล
นางธนิดา ปัญญานพกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วัดสระทะเล ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชน
ประเพณีเต้นกำรำเคียว
ติดต่อ โทร : 056-278-159
Click
1
2
3
4
5
***หยุดเชื้อ เพื่อชาติ***หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการอยู่บ้าน เว้นห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการระบาดของโรค
 
 
 

 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตำบลสระทะเล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 10.19 น. โดย คุณ พีรภัทร์ มั่นทอง

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/201

ลำดับภาพที่ 2/201

ลำดับภาพที่ 3/201

ลำดับภาพที่ 4/201

ลำดับภาพที่ 5/201

ลำดับภาพที่ 6/201

ลำดับภาพที่ 7/201

ลำดับภาพที่ 8/201

ลำดับภาพที่ 9/201

ลำดับภาพที่ 10/201

ลำดับภาพที่ 11/201

ลำดับภาพที่ 12/201

ลำดับภาพที่ 13/201

ลำดับภาพที่ 14/201

ลำดับภาพที่ 15/201

ลำดับภาพที่ 16/201

ลำดับภาพที่ 17/201

ลำดับภาพที่ 18/201

ลำดับภาพที่ 19/201

ลำดับภาพที่ 20/201

ลำดับภาพที่ 21/201

ลำดับภาพที่ 22/201

ลำดับภาพที่ 23/201

ลำดับภาพที่ 24/201

ลำดับภาพที่ 25/201

ลำดับภาพที่ 26/201

ลำดับภาพที่ 27/201

ลำดับภาพที่ 28/201

ลำดับภาพที่ 29/201

ลำดับภาพที่ 30/201

ลำดับภาพที่ 31/201

ลำดับภาพที่ 32/201

ลำดับภาพที่ 33/201

ลำดับภาพที่ 34/201

ลำดับภาพที่ 35/201

ลำดับภาพที่ 36/201

ลำดับภาพที่ 37/201

ลำดับภาพที่ 38/201

ลำดับภาพที่ 39/201

ลำดับภาพที่ 40/201

ลำดับภาพที่ 41/201

ลำดับภาพที่ 42/201

ลำดับภาพที่ 43/201

ลำดับภาพที่ 44/201

ลำดับภาพที่ 45/201

ลำดับภาพที่ 46/201

ลำดับภาพที่ 47/201

ลำดับภาพที่ 48/201

ลำดับภาพที่ 49/201

ลำดับภาพที่ 50/201

ลำดับภาพที่ 51/201

ลำดับภาพที่ 52/201

ลำดับภาพที่ 53/201

ลำดับภาพที่ 54/201

ลำดับภาพที่ 55/201

ลำดับภาพที่ 56/201

ลำดับภาพที่ 57/201

ลำดับภาพที่ 58/201

ลำดับภาพที่ 59/201

ลำดับภาพที่ 60/201

ลำดับภาพที่ 61/201

ลำดับภาพที่ 62/201

ลำดับภาพที่ 63/201

ลำดับภาพที่ 64/201

ลำดับภาพที่ 65/201

ลำดับภาพที่ 66/201

ลำดับภาพที่ 67/201

ลำดับภาพที่ 68/201

ลำดับภาพที่ 69/201

ลำดับภาพที่ 70/201

ลำดับภาพที่ 71/201

ลำดับภาพที่ 72/201

ลำดับภาพที่ 73/201

ลำดับภาพที่ 74/201

ลำดับภาพที่ 75/201

ลำดับภาพที่ 76/201

ลำดับภาพที่ 77/201

ลำดับภาพที่ 78/201

ลำดับภาพที่ 79/201

ลำดับภาพที่ 80/201

ลำดับภาพที่ 81/201

ลำดับภาพที่ 82/201

ลำดับภาพที่ 83/201

ลำดับภาพที่ 84/201

ลำดับภาพที่ 85/201

ลำดับภาพที่ 86/201

ลำดับภาพที่ 87/201

ลำดับภาพที่ 88/201

ลำดับภาพที่ 89/201

ลำดับภาพที่ 90/201

ลำดับภาพที่ 91/201

ลำดับภาพที่ 92/201

ลำดับภาพที่ 93/201

ลำดับภาพที่ 94/201

ลำดับภาพที่ 95/201

ลำดับภาพที่ 96/201

ลำดับภาพที่ 97/201

ลำดับภาพที่ 98/201

ลำดับภาพที่ 99/201

ลำดับภาพที่ 100/201

ลำดับภาพที่ 101/201

ลำดับภาพที่ 102/201

ลำดับภาพที่ 103/201

ลำดับภาพที่ 104/201

ลำดับภาพที่ 105/201

ลำดับภาพที่ 106/201

ลำดับภาพที่ 107/201

ลำดับภาพที่ 108/201

ลำดับภาพที่ 109/201

ลำดับภาพที่ 110/201

ลำดับภาพที่ 111/201

ลำดับภาพที่ 112/201

ลำดับภาพที่ 113/201

ลำดับภาพที่ 114/201

ลำดับภาพที่ 115/201

ลำดับภาพที่ 116/201

ลำดับภาพที่ 117/201

ลำดับภาพที่ 118/201

ลำดับภาพที่ 119/201

ลำดับภาพที่ 120/201

ลำดับภาพที่ 121/201

ลำดับภาพที่ 122/201

ลำดับภาพที่ 123/201

ลำดับภาพที่ 124/201

ลำดับภาพที่ 125/201

ลำดับภาพที่ 126/201

ลำดับภาพที่ 127/201

ลำดับภาพที่ 128/201

ลำดับภาพที่ 129/201

ลำดับภาพที่ 130/201

ลำดับภาพที่ 131/201

ลำดับภาพที่ 132/201

ลำดับภาพที่ 133/201

ลำดับภาพที่ 134/201

ลำดับภาพที่ 135/201

ลำดับภาพที่ 136/201

ลำดับภาพที่ 137/201

ลำดับภาพที่ 138/201

ลำดับภาพที่ 139/201

ลำดับภาพที่ 140/201

ลำดับภาพที่ 141/201

ลำดับภาพที่ 142/201

ลำดับภาพที่ 143/201

ลำดับภาพที่ 144/201

ลำดับภาพที่ 145/201

ลำดับภาพที่ 146/201

ลำดับภาพที่ 147/201

ลำดับภาพที่ 148/201

ลำดับภาพที่ 149/201

ลำดับภาพที่ 150/201

ลำดับภาพที่ 151/201

ลำดับภาพที่ 152/201

ลำดับภาพที่ 153/201

ลำดับภาพที่ 154/201

ลำดับภาพที่ 155/201

ลำดับภาพที่ 156/201

ลำดับภาพที่ 157/201

ลำดับภาพที่ 158/201

ลำดับภาพที่ 159/201

ลำดับภาพที่ 160/201

ลำดับภาพที่ 161/201

ลำดับภาพที่ 162/201

ลำดับภาพที่ 163/201

ลำดับภาพที่ 164/201

ลำดับภาพที่ 165/201

ลำดับภาพที่ 166/201

ลำดับภาพที่ 167/201

ลำดับภาพที่ 168/201

ลำดับภาพที่ 169/201

ลำดับภาพที่ 170/201

ลำดับภาพที่ 171/201

ลำดับภาพที่ 172/201

ลำดับภาพที่ 173/201

ลำดับภาพที่ 174/201

ลำดับภาพที่ 175/201

ลำดับภาพที่ 176/201

ลำดับภาพที่ 177/201

ลำดับภาพที่ 178/201

ลำดับภาพที่ 179/201

ลำดับภาพที่ 180/201

ลำดับภาพที่ 181/201

ลำดับภาพที่ 182/201

ลำดับภาพที่ 183/201

ลำดับภาพที่ 184/201

ลำดับภาพที่ 185/201

ลำดับภาพที่ 186/201

ลำดับภาพที่ 187/201

ลำดับภาพที่ 188/201

ลำดับภาพที่ 189/201

ลำดับภาพที่ 190/201

ลำดับภาพที่ 191/201

ลำดับภาพที่ 192/201

ลำดับภาพที่ 193/201

ลำดับภาพที่ 194/201

ลำดับภาพที่ 195/201

ลำดับภาพที่ 196/201

ลำดับภาพที่ 197/201

ลำดับภาพที่ 198/201

ลำดับภาพที่ 199/201

ลำดับภาพที่ 200/201

ลำดับภาพที่ 201/201
<<
>>
X
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : 056-278-159 โทรสาร : 056-278-159
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
จำนวนผู้เข้าชม 4,464,206 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10