หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร วัฒนธรรมยิ่งใหญ่
ก้าวไกลการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคีในชุมชน
วิสัยทัศน์ อบต.สระทะเล
นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
หลวงพ่อเทศศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวนาปี
การละเล่นพื้นบ้านชั้นดีเลิศ ต้นกำเนิดเต้นกำรำเคียว
คำขวัญประจำตำบล
นางธนิดา ปัญญานพกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วัดสระทะเล ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชน
ประเพณีเต้นกำรำเคียว
ติดต่อ โทร : 056-278-159
Click
1
2
3
4
5
***หยุดเชื้อ เพื่อชาติ***หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการอยู่บ้าน เว้นห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการระบาดของโรค
 
 
 

 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 16.25 น. โดย คุณ พีรภัทร์ มั่นทอง

ผู้เข้าชม 205 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/413

ลำดับภาพที่ 2/413

ลำดับภาพที่ 3/413

ลำดับภาพที่ 4/413

ลำดับภาพที่ 5/413

ลำดับภาพที่ 6/413

ลำดับภาพที่ 7/413

ลำดับภาพที่ 8/413

ลำดับภาพที่ 9/413

ลำดับภาพที่ 10/413

ลำดับภาพที่ 11/413

ลำดับภาพที่ 12/413

ลำดับภาพที่ 13/413

ลำดับภาพที่ 14/413

ลำดับภาพที่ 15/413

ลำดับภาพที่ 16/413

ลำดับภาพที่ 17/413

ลำดับภาพที่ 18/413

ลำดับภาพที่ 19/413

ลำดับภาพที่ 20/413

ลำดับภาพที่ 21/413

ลำดับภาพที่ 22/413

ลำดับภาพที่ 23/413

ลำดับภาพที่ 24/413

ลำดับภาพที่ 25/413

ลำดับภาพที่ 26/413

ลำดับภาพที่ 27/413

ลำดับภาพที่ 28/413

ลำดับภาพที่ 29/413

ลำดับภาพที่ 30/413

ลำดับภาพที่ 31/413

ลำดับภาพที่ 32/413

ลำดับภาพที่ 33/413

ลำดับภาพที่ 34/413

ลำดับภาพที่ 35/413

ลำดับภาพที่ 36/413

ลำดับภาพที่ 37/413

ลำดับภาพที่ 38/413

ลำดับภาพที่ 39/413

ลำดับภาพที่ 40/413

ลำดับภาพที่ 41/413

ลำดับภาพที่ 42/413

ลำดับภาพที่ 43/413

ลำดับภาพที่ 44/413

ลำดับภาพที่ 45/413

ลำดับภาพที่ 46/413

ลำดับภาพที่ 47/413

ลำดับภาพที่ 48/413

ลำดับภาพที่ 49/413

ลำดับภาพที่ 50/413

ลำดับภาพที่ 51/413

ลำดับภาพที่ 52/413

ลำดับภาพที่ 53/413

ลำดับภาพที่ 54/413

ลำดับภาพที่ 55/413

ลำดับภาพที่ 56/413

ลำดับภาพที่ 57/413

ลำดับภาพที่ 58/413

ลำดับภาพที่ 59/413

ลำดับภาพที่ 60/413

ลำดับภาพที่ 61/413

ลำดับภาพที่ 62/413

ลำดับภาพที่ 63/413

ลำดับภาพที่ 64/413

ลำดับภาพที่ 65/413

ลำดับภาพที่ 66/413

ลำดับภาพที่ 67/413

ลำดับภาพที่ 68/413

ลำดับภาพที่ 69/413

ลำดับภาพที่ 70/413

ลำดับภาพที่ 71/413

ลำดับภาพที่ 72/413

ลำดับภาพที่ 73/413

ลำดับภาพที่ 74/413

ลำดับภาพที่ 75/413

ลำดับภาพที่ 76/413

ลำดับภาพที่ 77/413

ลำดับภาพที่ 78/413

ลำดับภาพที่ 79/413

ลำดับภาพที่ 80/413

ลำดับภาพที่ 81/413

ลำดับภาพที่ 82/413

ลำดับภาพที่ 83/413

ลำดับภาพที่ 84/413

ลำดับภาพที่ 85/413

ลำดับภาพที่ 86/413

ลำดับภาพที่ 87/413

ลำดับภาพที่ 88/413

ลำดับภาพที่ 89/413

ลำดับภาพที่ 90/413

ลำดับภาพที่ 91/413

ลำดับภาพที่ 92/413

ลำดับภาพที่ 93/413

ลำดับภาพที่ 94/413

ลำดับภาพที่ 95/413

ลำดับภาพที่ 96/413

ลำดับภาพที่ 97/413

ลำดับภาพที่ 98/413

ลำดับภาพที่ 99/413

ลำดับภาพที่ 100/413

ลำดับภาพที่ 101/413

ลำดับภาพที่ 102/413

ลำดับภาพที่ 103/413

ลำดับภาพที่ 104/413

ลำดับภาพที่ 105/413

ลำดับภาพที่ 106/413

ลำดับภาพที่ 107/413

ลำดับภาพที่ 108/413

ลำดับภาพที่ 109/413

ลำดับภาพที่ 110/413

ลำดับภาพที่ 111/413

ลำดับภาพที่ 112/413

ลำดับภาพที่ 113/413

ลำดับภาพที่ 114/413

ลำดับภาพที่ 115/413

ลำดับภาพที่ 116/413

ลำดับภาพที่ 117/413

ลำดับภาพที่ 118/413

ลำดับภาพที่ 119/413

ลำดับภาพที่ 120/413

ลำดับภาพที่ 121/413

ลำดับภาพที่ 122/413

ลำดับภาพที่ 123/413

ลำดับภาพที่ 124/413

ลำดับภาพที่ 125/413

ลำดับภาพที่ 126/413

ลำดับภาพที่ 127/413

ลำดับภาพที่ 128/413

ลำดับภาพที่ 129/413

ลำดับภาพที่ 130/413

ลำดับภาพที่ 131/413

ลำดับภาพที่ 132/413

ลำดับภาพที่ 133/413

ลำดับภาพที่ 134/413

ลำดับภาพที่ 135/413

ลำดับภาพที่ 136/413

ลำดับภาพที่ 137/413

ลำดับภาพที่ 138/413

ลำดับภาพที่ 139/413

ลำดับภาพที่ 140/413

ลำดับภาพที่ 141/413

ลำดับภาพที่ 142/413

ลำดับภาพที่ 143/413

ลำดับภาพที่ 144/413

ลำดับภาพที่ 145/413

ลำดับภาพที่ 146/413

ลำดับภาพที่ 147/413

ลำดับภาพที่ 148/413

ลำดับภาพที่ 149/413

ลำดับภาพที่ 150/413

ลำดับภาพที่ 151/413

ลำดับภาพที่ 152/413

ลำดับภาพที่ 153/413

ลำดับภาพที่ 154/413

ลำดับภาพที่ 155/413

ลำดับภาพที่ 156/413

ลำดับภาพที่ 157/413

ลำดับภาพที่ 158/413

ลำดับภาพที่ 159/413

ลำดับภาพที่ 160/413

ลำดับภาพที่ 161/413

ลำดับภาพที่ 162/413

ลำดับภาพที่ 163/413

ลำดับภาพที่ 164/413

ลำดับภาพที่ 165/413

ลำดับภาพที่ 166/413

ลำดับภาพที่ 167/413

ลำดับภาพที่ 168/413

ลำดับภาพที่ 169/413

ลำดับภาพที่ 170/413

ลำดับภาพที่ 171/413

ลำดับภาพที่ 172/413

ลำดับภาพที่ 173/413

ลำดับภาพที่ 174/413

ลำดับภาพที่ 175/413

ลำดับภาพที่ 176/413

ลำดับภาพที่ 177/413

ลำดับภาพที่ 178/413

ลำดับภาพที่ 179/413

ลำดับภาพที่ 180/413

ลำดับภาพที่ 181/413

ลำดับภาพที่ 182/413

ลำดับภาพที่ 183/413

ลำดับภาพที่ 184/413

ลำดับภาพที่ 185/413

ลำดับภาพที่ 186/413

ลำดับภาพที่ 187/413

ลำดับภาพที่ 188/413

ลำดับภาพที่ 189/413

ลำดับภาพที่ 190/413

ลำดับภาพที่ 191/413

ลำดับภาพที่ 192/413

ลำดับภาพที่ 193/413

ลำดับภาพที่ 194/413

ลำดับภาพที่ 195/413

ลำดับภาพที่ 196/413

ลำดับภาพที่ 197/413

ลำดับภาพที่ 198/413

ลำดับภาพที่ 199/413

ลำดับภาพที่ 200/413

ลำดับภาพที่ 201/413

ลำดับภาพที่ 202/413

ลำดับภาพที่ 203/413

ลำดับภาพที่ 204/413

ลำดับภาพที่ 205/413

ลำดับภาพที่ 206/413

ลำดับภาพที่ 207/413

ลำดับภาพที่ 208/413

ลำดับภาพที่ 209/413

ลำดับภาพที่ 210/413

ลำดับภาพที่ 211/413

ลำดับภาพที่ 212/413

ลำดับภาพที่ 213/413

ลำดับภาพที่ 214/413

ลำดับภาพที่ 215/413

ลำดับภาพที่ 216/413

ลำดับภาพที่ 217/413

ลำดับภาพที่ 218/413

ลำดับภาพที่ 219/413

ลำดับภาพที่ 220/413

ลำดับภาพที่ 221/413

ลำดับภาพที่ 222/413

ลำดับภาพที่ 223/413

ลำดับภาพที่ 224/413

ลำดับภาพที่ 225/413

ลำดับภาพที่ 226/413

ลำดับภาพที่ 227/413

ลำดับภาพที่ 228/413

ลำดับภาพที่ 229/413

ลำดับภาพที่ 230/413

ลำดับภาพที่ 231/413

ลำดับภาพที่ 232/413

ลำดับภาพที่ 233/413

ลำดับภาพที่ 234/413

ลำดับภาพที่ 235/413

ลำดับภาพที่ 236/413

ลำดับภาพที่ 237/413

ลำดับภาพที่ 238/413

ลำดับภาพที่ 239/413

ลำดับภาพที่ 240/413

ลำดับภาพที่ 241/413

ลำดับภาพที่ 242/413

ลำดับภาพที่ 243/413

ลำดับภาพที่ 244/413

ลำดับภาพที่ 245/413

ลำดับภาพที่ 246/413

ลำดับภาพที่ 247/413

ลำดับภาพที่ 248/413

ลำดับภาพที่ 249/413

ลำดับภาพที่ 250/413

ลำดับภาพที่ 251/413

ลำดับภาพที่ 252/413

ลำดับภาพที่ 253/413

ลำดับภาพที่ 254/413

ลำดับภาพที่ 255/413

ลำดับภาพที่ 256/413

ลำดับภาพที่ 257/413

ลำดับภาพที่ 258/413

ลำดับภาพที่ 259/413

ลำดับภาพที่ 260/413

ลำดับภาพที่ 261/413

ลำดับภาพที่ 262/413

ลำดับภาพที่ 263/413

ลำดับภาพที่ 264/413

ลำดับภาพที่ 265/413

ลำดับภาพที่ 266/413

ลำดับภาพที่ 267/413

ลำดับภาพที่ 268/413

ลำดับภาพที่ 269/413

ลำดับภาพที่ 270/413

ลำดับภาพที่ 271/413

ลำดับภาพที่ 272/413

ลำดับภาพที่ 273/413

ลำดับภาพที่ 274/413

ลำดับภาพที่ 275/413

ลำดับภาพที่ 276/413

ลำดับภาพที่ 277/413

ลำดับภาพที่ 278/413

ลำดับภาพที่ 279/413

ลำดับภาพที่ 280/413

ลำดับภาพที่ 281/413

ลำดับภาพที่ 282/413

ลำดับภาพที่ 283/413

ลำดับภาพที่ 284/413

ลำดับภาพที่ 285/413

ลำดับภาพที่ 286/413

ลำดับภาพที่ 287/413

ลำดับภาพที่ 288/413

ลำดับภาพที่ 289/413

ลำดับภาพที่ 290/413

ลำดับภาพที่ 291/413

ลำดับภาพที่ 292/413

ลำดับภาพที่ 293/413

ลำดับภาพที่ 294/413

ลำดับภาพที่ 295/413

ลำดับภาพที่ 296/413

ลำดับภาพที่ 297/413

ลำดับภาพที่ 298/413

ลำดับภาพที่ 299/413

ลำดับภาพที่ 300/413

ลำดับภาพที่ 301/413

ลำดับภาพที่ 302/413

ลำดับภาพที่ 303/413

ลำดับภาพที่ 304/413

ลำดับภาพที่ 305/413

ลำดับภาพที่ 306/413

ลำดับภาพที่ 307/413

ลำดับภาพที่ 308/413

ลำดับภาพที่ 309/413

ลำดับภาพที่ 310/413

ลำดับภาพที่ 311/413

ลำดับภาพที่ 312/413

ลำดับภาพที่ 313/413

ลำดับภาพที่ 314/413

ลำดับภาพที่ 315/413

ลำดับภาพที่ 316/413

ลำดับภาพที่ 317/413

ลำดับภาพที่ 318/413

ลำดับภาพที่ 319/413

ลำดับภาพที่ 320/413

ลำดับภาพที่ 321/413

ลำดับภาพที่ 322/413

ลำดับภาพที่ 323/413

ลำดับภาพที่ 324/413

ลำดับภาพที่ 325/413

ลำดับภาพที่ 326/413

ลำดับภาพที่ 327/413

ลำดับภาพที่ 328/413

ลำดับภาพที่ 329/413

ลำดับภาพที่ 330/413

ลำดับภาพที่ 331/413

ลำดับภาพที่ 332/413

ลำดับภาพที่ 333/413

ลำดับภาพที่ 334/413

ลำดับภาพที่ 335/413

ลำดับภาพที่ 336/413

ลำดับภาพที่ 337/413

ลำดับภาพที่ 338/413

ลำดับภาพที่ 339/413

ลำดับภาพที่ 340/413

ลำดับภาพที่ 341/413

ลำดับภาพที่ 342/413

ลำดับภาพที่ 343/413

ลำดับภาพที่ 344/413

ลำดับภาพที่ 345/413

ลำดับภาพที่ 346/413

ลำดับภาพที่ 347/413

ลำดับภาพที่ 348/413

ลำดับภาพที่ 349/413

ลำดับภาพที่ 350/413

ลำดับภาพที่ 351/413

ลำดับภาพที่ 352/413

ลำดับภาพที่ 353/413

ลำดับภาพที่ 354/413

ลำดับภาพที่ 355/413

ลำดับภาพที่ 356/413

ลำดับภาพที่ 357/413

ลำดับภาพที่ 358/413

ลำดับภาพที่ 359/413

ลำดับภาพที่ 360/413

ลำดับภาพที่ 361/413

ลำดับภาพที่ 362/413

ลำดับภาพที่ 363/413

ลำดับภาพที่ 364/413

ลำดับภาพที่ 365/413

ลำดับภาพที่ 366/413

ลำดับภาพที่ 367/413

ลำดับภาพที่ 368/413

ลำดับภาพที่ 369/413

ลำดับภาพที่ 370/413

ลำดับภาพที่ 371/413

ลำดับภาพที่ 372/413

ลำดับภาพที่ 373/413

ลำดับภาพที่ 374/413

ลำดับภาพที่ 375/413

ลำดับภาพที่ 376/413

ลำดับภาพที่ 377/413

ลำดับภาพที่ 378/413

ลำดับภาพที่ 379/413

ลำดับภาพที่ 380/413

ลำดับภาพที่ 381/413

ลำดับภาพที่ 382/413

ลำดับภาพที่ 383/413

ลำดับภาพที่ 384/413

ลำดับภาพที่ 385/413

ลำดับภาพที่ 386/413

ลำดับภาพที่ 387/413

ลำดับภาพที่ 388/413

ลำดับภาพที่ 389/413

ลำดับภาพที่ 390/413

ลำดับภาพที่ 391/413

ลำดับภาพที่ 392/413

ลำดับภาพที่ 393/413

ลำดับภาพที่ 394/413

ลำดับภาพที่ 395/413

ลำดับภาพที่ 396/413

ลำดับภาพที่ 397/413

ลำดับภาพที่ 398/413

ลำดับภาพที่ 399/413

ลำดับภาพที่ 400/413

ลำดับภาพที่ 401/413

ลำดับภาพที่ 402/413

ลำดับภาพที่ 403/413

ลำดับภาพที่ 404/413

ลำดับภาพที่ 405/413

ลำดับภาพที่ 406/413

ลำดับภาพที่ 407/413

ลำดับภาพที่ 408/413

ลำดับภาพที่ 409/413

ลำดับภาพที่ 410/413

ลำดับภาพที่ 411/413

ลำดับภาพที่ 412/413