หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร วัฒนธรรมยิ่งใหญ่
ก้าวไกลการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคีในชุมชน
วิสัยทัศน์ อบต.สระทะเล
นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
หลวงพ่อเทศศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวนาปี
การละเล่นพื้นบ้านชั้นดีเลิศ ต้นกำเนิดเต้นกำรำเคียว
คำขวัญประจำตำบล
นางธนิดา ปัญญานพกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วัดสระทะเล ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชน
ประเพณีเต้นกำรำเคียว
ติดต่อ โทร : 056-278-159
Click
1
2
3
4
5
***หยุดเชื้อ เพื่อชาติ***หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการอยู่บ้าน เว้นห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการระบาดของโรค
 
 
 

 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป สระทะเลเกมส์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกีฬาข้างโบสถ์วัดสระทะเล ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 13.46 น. โดย คุณ พีรภัทร์ มั่นทอง

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/406

ลำดับภาพที่ 2/406

ลำดับภาพที่ 3/406

ลำดับภาพที่ 4/406

ลำดับภาพที่ 5/406

ลำดับภาพที่ 6/406

ลำดับภาพที่ 7/406

ลำดับภาพที่ 8/406

ลำดับภาพที่ 9/406

ลำดับภาพที่ 10/406

ลำดับภาพที่ 11/406

ลำดับภาพที่ 12/406

ลำดับภาพที่ 13/406

ลำดับภาพที่ 14/406

ลำดับภาพที่ 15/406

ลำดับภาพที่ 16/406

ลำดับภาพที่ 17/406

ลำดับภาพที่ 18/406

ลำดับภาพที่ 19/406

ลำดับภาพที่ 20/406

ลำดับภาพที่ 21/406

ลำดับภาพที่ 22/406

ลำดับภาพที่ 23/406

ลำดับภาพที่ 24/406

ลำดับภาพที่ 25/406

ลำดับภาพที่ 26/406

ลำดับภาพที่ 27/406

ลำดับภาพที่ 28/406

ลำดับภาพที่ 29/406

ลำดับภาพที่ 30/406

ลำดับภาพที่ 31/406

ลำดับภาพที่ 32/406

ลำดับภาพที่ 33/406

ลำดับภาพที่ 34/406

ลำดับภาพที่ 35/406

ลำดับภาพที่ 36/406

ลำดับภาพที่ 37/406

ลำดับภาพที่ 38/406

ลำดับภาพที่ 39/406

ลำดับภาพที่ 40/406

ลำดับภาพที่ 41/406

ลำดับภาพที่ 42/406

ลำดับภาพที่ 43/406

ลำดับภาพที่ 44/406

ลำดับภาพที่ 45/406

ลำดับภาพที่ 46/406

ลำดับภาพที่ 47/406

ลำดับภาพที่ 48/406

ลำดับภาพที่ 49/406

ลำดับภาพที่ 50/406

ลำดับภาพที่ 51/406

ลำดับภาพที่ 52/406

ลำดับภาพที่ 53/406

ลำดับภาพที่ 54/406

ลำดับภาพที่ 55/406

ลำดับภาพที่ 56/406

ลำดับภาพที่ 57/406

ลำดับภาพที่ 58/406

ลำดับภาพที่ 59/406

ลำดับภาพที่ 60/406

ลำดับภาพที่ 61/406

ลำดับภาพที่ 62/406

ลำดับภาพที่ 63/406

ลำดับภาพที่ 64/406

ลำดับภาพที่ 65/406

ลำดับภาพที่ 66/406

ลำดับภาพที่ 67/406

ลำดับภาพที่ 68/406

ลำดับภาพที่ 69/406

ลำดับภาพที่ 70/406

ลำดับภาพที่ 71/406

ลำดับภาพที่ 72/406

ลำดับภาพที่ 73/406

ลำดับภาพที่ 74/406

ลำดับภาพที่ 75/406

ลำดับภาพที่ 76/406

ลำดับภาพที่ 77/406

ลำดับภาพที่ 78/406

ลำดับภาพที่ 79/406

ลำดับภาพที่ 80/406

ลำดับภาพที่ 81/406

ลำดับภาพที่ 82/406

ลำดับภาพที่ 83/406

ลำดับภาพที่ 84/406

ลำดับภาพที่ 85/406

ลำดับภาพที่ 86/406

ลำดับภาพที่ 87/406

ลำดับภาพที่ 88/406

ลำดับภาพที่ 89/406

ลำดับภาพที่ 90/406

ลำดับภาพที่ 91/406

ลำดับภาพที่ 92/406

ลำดับภาพที่ 93/406

ลำดับภาพที่ 94/406

ลำดับภาพที่ 95/406

ลำดับภาพที่ 96/406

ลำดับภาพที่ 97/406

ลำดับภาพที่ 98/406

ลำดับภาพที่ 99/406

ลำดับภาพที่ 100/406

ลำดับภาพที่ 101/406

ลำดับภาพที่ 102/406

ลำดับภาพที่ 103/406

ลำดับภาพที่ 104/406

ลำดับภาพที่ 105/406

ลำดับภาพที่ 106/406

ลำดับภาพที่ 107/406

ลำดับภาพที่ 108/406

ลำดับภาพที่ 109/406

ลำดับภาพที่ 110/406

ลำดับภาพที่ 111/406

ลำดับภาพที่ 112/406

ลำดับภาพที่ 113/406

ลำดับภาพที่ 114/406

ลำดับภาพที่ 115/406

ลำดับภาพที่ 116/406

ลำดับภาพที่ 117/406

ลำดับภาพที่ 118/406

ลำดับภาพที่ 119/406

ลำดับภาพที่ 120/406

ลำดับภาพที่ 121/406

ลำดับภาพที่ 122/406

ลำดับภาพที่ 123/406

ลำดับภาพที่ 124/406

ลำดับภาพที่ 125/406

ลำดับภาพที่ 126/406

ลำดับภาพที่ 127/406

ลำดับภาพที่ 128/406

ลำดับภาพที่ 129/406

ลำดับภาพที่ 130/406

ลำดับภาพที่ 131/406

ลำดับภาพที่ 132/406

ลำดับภาพที่ 133/406

ลำดับภาพที่ 134/406

ลำดับภาพที่ 135/406

ลำดับภาพที่ 136/406

ลำดับภาพที่ 137/406

ลำดับภาพที่ 138/406

ลำดับภาพที่ 139/406

ลำดับภาพที่ 140/406

ลำดับภาพที่ 141/406

ลำดับภาพที่ 142/406

ลำดับภาพที่ 143/406

ลำดับภาพที่ 144/406

ลำดับภาพที่ 145/406

ลำดับภาพที่ 146/406

ลำดับภาพที่ 147/406

ลำดับภาพที่ 148/406

ลำดับภาพที่ 149/406

ลำดับภาพที่ 150/406

ลำดับภาพที่ 151/406

ลำดับภาพที่ 152/406

ลำดับภาพที่ 153/406

ลำดับภาพที่ 154/406

ลำดับภาพที่ 155/406

ลำดับภาพที่ 156/406

ลำดับภาพที่ 157/406

ลำดับภาพที่ 158/406

ลำดับภาพที่ 159/406

ลำดับภาพที่ 160/406

ลำดับภาพที่ 161/406

ลำดับภาพที่ 162/406

ลำดับภาพที่ 163/406

ลำดับภาพที่ 164/406

ลำดับภาพที่ 165/406

ลำดับภาพที่ 166/406

ลำดับภาพที่ 167/406

ลำดับภาพที่ 168/406

ลำดับภาพที่ 169/406

ลำดับภาพที่ 170/406

ลำดับภาพที่ 171/406

ลำดับภาพที่ 172/406

ลำดับภาพที่ 173/406

ลำดับภาพที่ 174/406

ลำดับภาพที่ 175/406

ลำดับภาพที่ 176/406

ลำดับภาพที่ 177/406

ลำดับภาพที่ 178/406

ลำดับภาพที่ 179/406

ลำดับภาพที่ 180/406

ลำดับภาพที่ 181/406

ลำดับภาพที่ 182/406

ลำดับภาพที่ 183/406

ลำดับภาพที่ 184/406

ลำดับภาพที่ 185/406

ลำดับภาพที่ 186/406

ลำดับภาพที่ 187/406

ลำดับภาพที่ 188/406

ลำดับภาพที่ 189/406

ลำดับภาพที่ 190/406

ลำดับภาพที่ 191/406

ลำดับภาพที่ 192/406

ลำดับภาพที่ 193/406

ลำดับภาพที่ 194/406

ลำดับภาพที่ 195/406

ลำดับภาพที่ 196/406

ลำดับภาพที่ 197/406

ลำดับภาพที่ 198/406

ลำดับภาพที่ 199/406

ลำดับภาพที่ 200/406

ลำดับภาพที่ 201/406

ลำดับภาพที่ 202/406

ลำดับภาพที่ 203/406

ลำดับภาพที่ 204/406

ลำดับภาพที่ 205/406

ลำดับภาพที่ 206/406

ลำดับภาพที่ 207/406

ลำดับภาพที่ 208/406

ลำดับภาพที่ 209/406

ลำดับภาพที่ 210/406

ลำดับภาพที่ 211/406

ลำดับภาพที่ 212/406

ลำดับภาพที่ 213/406

ลำดับภาพที่ 214/406

ลำดับภาพที่ 215/406

ลำดับภาพที่ 216/406

ลำดับภาพที่ 217/406

ลำดับภาพที่ 218/406

ลำดับภาพที่ 219/406

ลำดับภาพที่ 220/406

ลำดับภาพที่ 221/406

ลำดับภาพที่ 222/406

ลำดับภาพที่ 223/406

ลำดับภาพที่ 224/406

ลำดับภาพที่ 225/406

ลำดับภาพที่ 226/406

ลำดับภาพที่ 227/406

ลำดับภาพที่ 228/406

ลำดับภาพที่ 229/406

ลำดับภาพที่ 230/406

ลำดับภาพที่ 231/406

ลำดับภาพที่ 232/406

ลำดับภาพที่ 233/406

ลำดับภาพที่ 234/406

ลำดับภาพที่ 235/406

ลำดับภาพที่ 236/406

ลำดับภาพที่ 237/406

ลำดับภาพที่ 238/406

ลำดับภาพที่ 239/406

ลำดับภาพที่ 240/406