หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
 
HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ยินดีต้อนรับ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/orgc... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย เลือกหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือกโครงสร้างองค์กร
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/boar... https://www.sratale.go.th/staf... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ บุคลากร คลิกเลือกลำดับที่ 1 คณะผู้บริหาร จะแสดงข้อมูลของผู้บริหาร คลิกเลือกลำดับที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าคณะผู้บริหาร
3.ลิงค์แสดงหน้าหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือก ลำดับที่4 อำนาจหน้าที่ จะแสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าอำนาจหน้าที่
3.ลิงค์แสดงหน้าอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ แผน คลิกเลือกลำดับที่ 1 เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.ลิงค์แสดงหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/cont... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ ข้อมูลหน่วยงาน เลือก เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือก ลำดับที่ 7 ติดต่อ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/law.... https://www.sratale.go.th/law_... https://www.sratale.go.th/law_... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ กดเมนูคลิก เลือกระเบียบ ภายใน อบต. ลำดับที่ 4 คลิกเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง (1)
4.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง (2)
5.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง (3)
6.ลิงค์แสดง พรบ./พรก.
7.ลิงค์แสดงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
8.ลิงค์แสดงระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ กดเมนูคลิกเลือก ข่าวสาร คลิกเลือก ลำดับที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
3.ลิงค์แสดงตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์
4.ลิงค์แสดงประกาศการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
5.ลิงค์แสดงหน้าจดหมายข่าว ฉบับที่2/2566 ลว 13กุมภาพันธ์2566
6.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
7.ลิงค์แสดงหน้าประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนมกราคม-มีนาคม2566
8.ลิงค์แสดงหน้าแจ้งรถดูดส้วมงดให้บริการชั่วคราว
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/webb... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ บริการประชาชน เมนู รับเรื่องราวร้องเรียน คลิกเลือกลำดับที่ 6 กระดานสนทนา
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ากระดานสนทนา
3.ลิงค์แสดงหน้าคำถามที่พบบ่อย
o9 Social Network https://www.sratale.go.th/home https://www.facebook.com/srata... https://www.facebook.com/www.s... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกแถบบนขวามือ คลิกเลือก facebook อบต.สระทะเล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้า facebook : อบต.สระทะเล
3.ลิงค์แสดงหน้าเพจ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือก ลำดับที่ 2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ประจำปี 2566
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ แผน คลิกเลือก ลำดับที่ 2 แผนการดำเนินงาน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าแผนการดำเนินงาน
3.ลิงค์แสดงหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 4 รายงานผลการกำกับติดตาม
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการกำกับติดตาม
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ6เดือน ประจำปี พ.ศ.2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือก ลำดับที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เมนู เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือกลำดับที่ 5 คูู่มือการปฏิบัติงาน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ลิงค์แสดงหน้าคู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/serv... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ บริการประชาชน เมนู คู่มือประชาชน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าคู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 13 สถิติ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าสถิติ
3.ลิงค์แสดงหน้าข้อมูลสถิติให้บริการประชาชนของอบต.สระทะเล ประจำปีงบประมาณ2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ รายงาน เลือกหัวข้อลำดับที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของอบต.สระทะเล พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/cont... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล เลือกคิวอาร์โค้ด E-Service ด้านล่างเว็บไซต์อบต.
จะมีคิวอาร์โค้ดแสดงหน้าคำร้องทั่วไป,คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค,คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะชำรุด
1.ลิงค์แสดงหน้า website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าร้องเรียนร้องทุกข์
3.ลิงค์แสดงหน้าคำร้องทั่วไป
4.ลิงค์แสดงหน้าคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
5.ลิงค์แสดงหน้าคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะชำรุด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ข่าวสาร เมนู ข่าวสาร คลิกเลือกลำดับที่ 2 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ7ต.ค.2565)
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ16พ.ย.2565)
4.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศ3ก.พ.2566)
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ข่าวสาร เมนู ข่าวสาร คลิกเลือกลำดับที่ 3 ผลจัดซื้อจัดจ้าง
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม2565
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน2565
4.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม2565
5.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม2566
6.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566
7.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือกลำดับที่ 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ลิงค์แสดงหน้าแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือกลำดับที่ 2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือกลำดับที่ 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ลิงค์แสดงหน้าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.ลิงค์แสดงหน้าประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์
5.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนง.ส่วนตำบล (ฉบับที่13) พ.ศ.2562
6.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561
7.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนง.ส่วนตำบล พ.ศ.2564
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือกลำดับที่ 2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลสรุปการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 14 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3.ลิงค์แสดงหน้าศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
4.ลิงค์แสดงหน้าประกาศอบต.สระทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตฯ
5.ลิงค์แสดงหน้าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/cont... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ บริการประชาชน เมนู รับเรื่องราวร้องเรียน คลิกเลือกลำดับที่ 3 ร้องเรียนทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 13 สถิติ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าสถิติ
3.ลิงค์แสดงหน้าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ข่าวสาร
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าประกาศอบต.สระทะเล เรื่อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับงานจ้าง ของอบต.สระทะเล ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรอบ6เดือน ประจำปี 2566 เดือนตค65-มีค66
4.ลิงค์แสดงหน้าประชาสัมพันธ์ การประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566
5.ลิงค์แสดงหน้าประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6.ลิงค์แสดงหน้าประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ระเบียบ เมนู ภายใน อบต. คลิกเลือกลำดับที่ 2 ประกาศ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ข่าวสาร เมนู กิจกรรม คลิกเลือกลำดับที่ 1 กิจกรรม
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าข่าวอบต.สระทะเลได้จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
3.ลิงค์แสดงหน้านโยบายสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 14 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3.ลิงค์แสดงหน้าแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
4.ลิงค์แสดงหน้านโยบายสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 14 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3.ลิงค์แสดงหน้าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566
4.ลิงค์แสดงหน้ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 14 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ6เดือน ประจำปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ แผน คลิกเลือกลำดับที่ 5 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าแผนป้องกันปราบปรามทุจริต
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.ของอบต.สระทะเล (พ.ศ.2566-2570)
4.ลิงค์แสดงหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.สระทะเล
5.ลิงค์แสดงหน้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 อบต.สระทะเล
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 14 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6้เดือน ประจำปี พ.ศ.2566
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 14 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือกลำดับที่ 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4.ลิงค์แสดงหน้าประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
5.ลิงค์แสดงหน้าประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือกลำดับที่ 2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ลิงค์แสดงหน้าคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมอบต.สระทะเล
4.ลิงค์แสดงหน้าพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (Do และ Dont)
5.ลิงค์แสดงหน้าแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนง.ส่วนท้องถิ่น และพนง.จ้าง ของอบต.สระทะเล
6.ลิงค์แสดงหน้ากิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.สระทะเล 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
7.ลิงค์แสดงหน้ากิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างและพนง.จ้าง อบต.สระทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ การบริหารบุคคล คลิกเลือกลำดับที่ 2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 15 การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของอบต.สระทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/news... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 15 การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
-เข้าหน้า website อบต.สระทะเล เลื่อนลงคลิกภาพสไลด์ลำดับที่ 5 เพื่อเข้าสู่หน้า QR code เพื่อทำแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.ลิงค์แสดงหน้าโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนง.ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนง.จ้าง อบต.สระทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.ลิงค์แสดงหน้าประชาสัมพันธ์ การประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-278-159
 
LINK
   
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  โทรศัพท์ : 056-278-159
  โทรสาร : 056-278-159
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
  จำนวนผู้เข้าชม 23,893,491 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10